Przejdź do menu Przejdź do treści

Moduł Kształcenia Nauczycieli 2020-2022

Szanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie Modułu Kształcenia Nauczycieli przekazujemy kilka istotnych informacji:

 

 

 • Zaświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być wydane osobie, która ukończyła studia magisterskie. W związku z tym bardzo prosimy osoby, które chciałyby uzyskać zaświadczenie o dostarczenie potwierdzenia ukończenia studiów magisterskich (kserokopia/skan pierwszej strony dyplomu albo oryginał dyplomu do wglądu).
 • Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uzyskania zaświadczenia (mail) w celu przygotowania dokumentu i uzyskania odpowiednich podpisów. Przygotowanie zaświadczenia zostanie potwierdzone drogą mailową. Po uzyskaniu potwierdzenia możemy mieć pewność, że zaświadczenie oczekuje na odbiór w sekretariacie IPSSiKN.
 • Przypominam o konieczności dokonania pełnej wpłaty za MKN (prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania wpłat). Jeśli takie potwierdzenie zostało już przesłane, to nie jest konieczne ponowne przesyłanie.
 • Zaświadczenie mogą uzyskać osoby, które uzyskały wszystkie zaliczenia.
 • Informujemy, że wszystkie dotychczas przesłane eseje końcowe z Wprowadzenia do pedagogiki zostały zaliczone.
 • Do przygotowania zaświadczenia niezbędne jest dostarczenie następujących danych: imię (imiona), nazwisko (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska prosimy o informację), data i miejsce urodzenia.
 • Kontakt w sprawie zaświadczeń: Małgorzata Cichoń, malgorzata.cichon@up.krakow.pl, sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, ul. Ingardena 4, pok. 110,

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zajęcia dydaktyczne Modułu Kształcenia Nauczycieli zakończyły się. Trwają prace nad aktualizowaniem kart zaliczeniowych, które stanowią poświadczenie realizacji zajęć i zaliczenia egzaminów. W związku z realizacją zajęć w formule zdalnej, przygotowanie kart zaliczeniowych należy do organizatorów Modułu.

 • Bardzo proszę, aby studenci z grupy D (różne dydaktyki przedmiotowe) przesłali potwierdzenie realizacji 30-godzinnej praktyki psychologiczno-pedagogicznej (aktualnie wystarczy skan opinii opiekuna praktyki z informacją o jej zaliczeniu) na adres stanislaw.kowal@up.krakow.pl
 • Jeśli ktoś z Państwa nie zrealizował jeszcze praktyk, ewentualnie posiada zaległości zaliczeniowe, to prosimy o systematyczne uzupełnianie tych zaległości do końca semestru letniego i o przesyłanie informacji mailowej w tej sprawie do kierownika kursu.
 • Bardzo prosimy o uregulowanie odpłatności za MKN – jeśli to możliwe, proszę o przysłanie potwierdzeń dokonania przelewu (osoby, które to uczyniły, oczywiście nie muszą wysyłać powtórnie tych potwierdzeń).
 • Wydawanie świadectwa ukończenia Modułu Kształcenia Nauczycieli powiązane jest z zakończeniem Państwa studiów magisterskich. Do wydania świadectwa niezbędne jest okazanie dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie odpowiedniego zaświadczenia). Świadectwa z zasady wydawane są w związku z tym po zakończeniu roku akademickiego (po obronach prac magisterskich).
 • Jeśli studia zostały już zakończone, to świadectwo zostanie wydane po skompletowaniu dokumentacji związanej z realizacją MKN i po zakończeniu procedur formalnych związanych z restrukturyzacją Uczelni (zmiany związane z przeniesieniem realizacji MKN z Centrum Kształcenia Nauczycieli do Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli). Wydawanie tych świadectw powinno być zrealizowane do końca roku akademickiego.
 • Możliwe jest, w szczególnych przypadkach, wydanie zaświadczenia o zrealizowaniu Modułu Kształcenia Nauczycieli, które zawiera informację o zrealizowanych zajęciach oraz informację, że oficjalne świadectwo zostanie wydane do końca semestru.
 • W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: malgorzata.cichon@up.krakow.pl,

 

 

Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

KOD DO ZESPOŁU: s3qjfdb

LINK DO ZESPOŁU: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1I4UQ4Gt5rxNqgRTaIPR45IEXq9vqSpwvsV1DwPqRtU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9585b98e-2aa6-4982-a5ca-178196380a44&tenantId=560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93

Szanowni Państwo,

przekazuję zestaw ważnych informacji dotyczących Modułu Kształcenia Nauczycieli:

 

 1. Zmiany restrukturyzacyjne w naszej Uczelni spowodowały, że od 1 lutego organizacją MKN zajmuje się Katedra Pedeutologii i Terapii Pedagogicznej z Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. W tej Katedrze zatrudnieni zostali wszyscy pracownicy Centrum Kształcenia Nauczycieli. Moduł Kształcenia Nauczycieli zostanie dokończony w nowej sytuacji organizacyjnej. Nie wpłynie to w żaden sposób na Państwa sytuację.
 2. Płatność za MKN powinna zostać w pełni zrealizowana do końca marca na dotychczasowych zasadach. Brak zrealizowania płatności w tym terminie może skutkować przesunięciem wydania świadectwa ukończenia MKN.
 3. Harmonogram został uzupełniony o brakujące przedmioty. Dodatkowo znajdziecie Państwo w harmonogramie wykład uzupełniający z zakresu Wprowadzenia do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Proszę zwrócić uwagę, że wykład będzie nagrywany i możliwy do odtworzenia w dowolnie wybranym terminie, zatem osoby które nie będą w stanie uczestniczyć w wykładzie w podanych terminach, będą mogły także skorzystać z wykładu. Ten wykład przeznaczony jest dla studentów psychologii: MKN-harmonogram-III-semestr-04.02.22
 4. Umowy, które dotychczas nie dotarły jeszcze do Państwa zostaną przesłane w wersji zeskanowanej najpóźniej do 11 lutego.
 5. Informacje na temat eseju końcowego z Wprowadzenia do pedagogiki znajdziecie Państwo tutaj: ESEJ

 

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ PSYCHOLOGÓW

Informacje dotyczące praktyk podane na początku kursu są prawidłowe. Kurs organizowany jest zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia nauczycieli, które są dokumentem obowiązującym we wszystkich uczelniach wyższych. Dokument ten w części opisującej przygotowanie psychologa zawiera informacje o 120 godzinach praktyki zawodowej. I moglibyśmy na tej informacji poprzestać, gdyby nie fakt niezgodności tego dokumentu z obowiązującym wciąż rozporządzeniem o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli (dokument dawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej). Od wielu miesięcy czekamy na zmianę tego rozporządz​enia, która niestety nie nastąpiła do dziś. W tym dokumencie znajdujemy informację, dotyczącą wszystkich nauczycieli, którzy powinni mieć za sobą 150 godzin praktyki.

Zatem propozycja poszerzenia praktyki do 150 godzin podyktowana jest troską o to, żeby wciąż trwający bałagan w prawie, przejawiający się niezgodnością dwóch podstawowych dokumentów dotyczących przygotowania nauczycieli, nie spowodował niekorzystnych dla Państwa konsekwencji przy zatrudnianiu.

Jeszcze raz podkreślam, że dla uczelni wyższych obowiązującym dokumentem jest Standard przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela z wymiarem 120 godzin praktyki i poszerzenie wymiaru praktyki jest tylko i wyłącznie propozycją, której (patrząc z perspektywy uczelni) nie musicie Państwo realizować.

 

Informacje o kolejnych wpłatach

 

PRAKTYKA psychologiczno-pedagogiczna (realizują tylko osoby przygotowujące się do nauczania przedmiotów):

Instrukcja praktyki

DZIENNIK PRAKTYK

Zgoda szkoły

 

PRAKTYKA dydaktyczna/metodyczna:

Dziennik praktyk (60)

Dziennik praktyk (120)

Instrukcja praktyki (psycholog)

Instrukcja praktyki dydaktycznej (nauczyciel przedmiotowy)

Zgoda szkoły

W związku z licznymi migracjami międzygrupowymi chcielibyśmy ostatecznie potwierdzić Państwa przynależność. Bardzo proszę o zweryfikowanie poniższej listy. Jeśli ktoś nie znalazł się na tej liście albo znalazł się w niewłaściwej grupie, to bardzo proszę o mail (stanislaw.kowal@up.krakow.pl). W temacie proszę wpisać MKN LISTA

LISTA MKN

Szanowni Państwo, proszę o uzupełnienie umowy i podpisanie. Proszę przesłać skan  podpisanej umowy na adres malgorzata.cichon@up.krakow.pl

Umowa dla osób realizujących Metodykę pracy psychologa szkolnego: UMOWA PS

Umowa dla osób realizujących Dydaktykę języka hiszpańskiego: UMOWA JH

Umowa dla osób realizujących Dydaktykę języka angielskiego: UMOWA JA

Umowa dla osób realizujących Dydaktykę języka rosyjskiego: UMOWA JR

Umowa dla osób realizujących Dydaktykę przedmiotów zawodowych: UMOWA PZ

Katalog kursów – MKN metodyka pracy psychologa szkolnego

Katalog-kursów-MKN-dydaktyki przedmiotowe

Informacje o pierwszej wpłacie

 

 

 

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031